Actualizare cu relevee

Acte necesare

🔴 Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de o luna)
🔴 Copie documentatie cadastrala
🔴 Cereri tip
🔴 Copii acte de identitate proprietari

 

Releveele pot fi necesare in urmatoarele situatii:

🔴 Cand vrei sa vinzi, iar cumparatorul face credit bancar. In aceasta situatie banca va solicita si releveele constructiei
🔴 Cand vrei sa faci un credit cu ipoteca. Banca va cere aceste relevee
🔴 Cand vrei sa obtii un certificat energetic