Actualizare cu relevee

Acte necesare

? Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de o luna)
? Copie documentatie cadastrala
? Cereri tip
? Copii acte de identitate proprietari

 

Releveele pot fi necesare in urmatoarele situatii:

? Cand vrei sa vinzi, iar cumparatorul face credit bancar. In aceasta situatie banca va solicita si releveele constructiei
? Cand vrei sa faci un credit cu ipoteca. Banca va cere aceste relevee
? Cand vrei sa obtii un certificat energetic