Actualizare date tehnice

Acte necesare

 

Adresa imobilului a fost modificata

? Adresa de nomenclatura stradala – copie legalizata

Una sau mai multe constructii au fost demolate

? Autorizatie de demolare – copie legalizata
? Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor. Acesta trebuie sa fie semnat si stampilat de un reprezentant al autoritatii emitente a autorizatiei. Receptia intre beneficiar si firma executanta nu este valabila

Una sau mai multe constructii au fost extinse sau supraetajate

? Autorizatie de extindere – copie legalizata
? Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor. Acesta trebuie sa fie semnat si stampilat de un reprezentant al autoritatii emitente a autorizatiei. Procesul verbal de receptie realizat intre beneficiar si firma executanta nu este valabil

 

Pe langa documentele specifice fiecarui caz mai sunt necesare:

? Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
? Copie documentatie cadastrala
? Cereri tip
? Copii acte identitate proprietari