Actualizare date tehnice

Acte necesare

 

Adresa imobilului a fost modificata

🔴 Adresa de nomenclatura stradala – copie legalizata

Una sau mai multe constructii au fost demolate

🔴 Autorizatie de demolare – copie legalizata
🔴 Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor. Acesta trebuie sa fie semnat si stampilat de un reprezentant al autoritatii emitente a autorizatiei. Receptia intre beneficiar si firma executanta nu este valabila

Una sau mai multe constructii au fost extinse sau supraetajate

🔴 Autorizatie de extindere – copie legalizata
🔴 Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor. Acesta trebuie sa fie semnat si stampilat de un reprezentant al autoritatii emitente a autorizatiei. Procesul verbal de receptie realizat intre beneficiar si firma executanta nu este valabil

 

Pe langa documentele specifice fiecarui caz mai sunt necesare:

🔴 Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
🔴 Copie documentatie cadastrala
🔴 Cereri tip
🔴 Copii acte identitate proprietari