Constructii noi

Acte necesare

Pentru efectuarea operatiunii mai sus mentionate documentele necesare sunt urmatoarele:

🔴 Extras de carte funciara original (nu mai vechi de 1 luna)
🔴 Autorizatie de construire original sau copie legalizata
🔴 Planuri vizate spre neschimbare, anexa la autorizatia de construire
🔴 Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor original sau copie legalizata
🔴 Certificat de atestare edificare constructie
🔴 Certificat fiscal pe care sa apara constructia si valoarea de impozitare a acesteia (nu mai vechi de 2 saptamani). Se elibereaza de catre Administratia Financiara sau de primaria comunei in raza careia se afla imobilul
🔴 Copie cadastru aferenta terenului pe care se afla constructia
🔴 Certificat de performanta energetica
🔴 Conventie
🔴 Cerere inscriere
🔴 Declaratie