Apartamente

Acte Necesare

Pentru intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare actele necesare sunt:

 

Cand apartamentul a fost achizitionat de la stat

? Contract de vanzare cumparare sau contract de construire – copie legalizata
? Proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata
? In cazul in care apartamentul a fost cumparat in rate, va trebui o copie legalizata a contractului de imprumut si copie legalizata a dovezii de plata integrala a acestuia

Cand apartamentul a fost achizitionat de la persoana fizica/juridica

? Copie legalizata a contractului de vanzare cumparare

Mostenire

? In aceasta situatie este necesara copie legalizata a certificatului sau certificatelor de mostenire. Pe langa aceste documente, va trebui si setul de documente din cazul 1 sau 2, in functie de cum a fost dobandit imobilul de catre defunct(i)

Sentinta civila

? In aceasta situatie este necesara copie conform cu originalul (se emite doar de catre Judecatorie) a sentintei definitive si irevocabile

 

Pe langa cele enumerate mai sus, mai sunt necesare:

? Certificat fiscal in original. Acesta este valabil in luna in care este emis si trebuie sa fie in perioada de valabilitate in momentul in care se depune dosarul la Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara.
? Copii acte identitate proprietar(i)
? Cereri tip. Acestea sunt o serie de formulare tip puse la dispozitie de societatea de cadastru in momentul in care se semneaza contractul de prestari servicii.

Acte optionale:

? In cazul cand adresa imobilului a fost modificata printr-o hotarare de consiliu local, va trebui o adeverinta de adresa de la Asociatia de Proprietari prin care se face atestarea vechii denumiri si actualei denumiri. Aceasta trebuie sa fie semnata si stampilata de un reprezentant al asociatiei in original
? In cazul cand pe actele de proprietate nu exista vreo mentiune despre transcrierea acestora in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni atunci este necesara o declaratie notariala din partea proprietarului