Terenuri extravilane

Acte necesare

Pentru intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare actele necesare sunt:

 

Cand terenul a fost primit sau retrocedat de la stat

? Titlu de proprietate – copie legalizata sau ordinul prefectului – copie legalizata

Cand terenul a fost cumparat de la persoana fizica/juridica

? Copie legalizata a contractului de vanzare cumparare

Mostenire 

? In aceasta situatie este necesara copie legalizata a certificatului sau certificatelor de mostenire. Pe langa aceste documente, va trebui si setul de documente de mai sus, in functie de cum a fost dobandit imobilul de catre defunct(i)

Sentinta civila

? In aceasta situatie este necesara copie conform cu originalul (se emite doar de catre Judecatorie) a sentintei definitive si irevocabile

 

Pe langa cele enumerate mai sus, mai sunt necesare:

? Plan parcelar emis si stampilat de primarie.  In caz ca nu exista plan parcelar pentru tarlaua in care se afla terenul dumneavoastra, cadastrul se va face cu mentiunea „ampasament incert” in baza unei declaratii notariale a proprietarului ca intelege si este de acord cu situatia imobilului
? Certificat fiscal in original (emis de primaria comunei pe raza caruia se afla terenul). Acesta este valabil in luna in care este emis si trebuie sa fie in perioada de valabilitate in momentul in care se depune dosarul la Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara
? Copii acte identitate proprietari(i)
? Cereri tip. Acestea sunt o serie de formulare tip puse la dispozitie de societatea de cadastru in momentul in care se semneaza contractul de prestari servicii