Terenuri intravilane cu constructii

Acte necesare

Pentru intocmirea documentatiei de cadastru si intabulare actele necesare sunt:

 

Cand terenul a fost primit sau retrocedat de la stat

? Titlu de proprietate – copie legalizata
   sau
? Ordinul prefectului – copie legalizata

Cand terenul a fost cumparat de la persoana fizica/juridica

? Copie legalizata a contractului de vanzare cumparare

Mostenire

? In aceasta situatie este necesara copie legalizata a certificatului sau certificatelor de mostenire. Pe langa aceste documente, sunt necesare si actele mentionate mai sus, in functie de cum a fost dobandit imobilul de catre defunct(i)

Sentinta civila

? In aceasta situatie este necesare copie conform cu originalul (se emite doar de catre Judecatorie) a sentintei definitive si irevocabile

 

Pe langa cele enumerate mai sus, mai sunt necesare:

? Certificat fiscal in original (emis de primaria comunei pe raza caruia se afla terenul). Acesta este valabil in luna in care este emis si trebuie sa fie in perioada de valabilitate in momentul in care se depune dosarul la Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara
? Copii acte identitate proprietari(i)
? Cereri tip. Acestea sunt o serie de formulare tip puse la dispozitie de societatea de cadastru in momentul in care se semneaza contractul de prestari servicii

Acte optionale:

? Certificat de atestare a constructiei, in caz ca aceasta nu apare pe contractul de vanzare cumparare