Terenuri fara constructii

Acte necesare

🔴 Extras de carte funciara pentru informare (nu mai vechi de 1 luna) pentru fiecare imobil ce urmeaza a fi alipit
🔴 Certificat de urbanism pentru alipire – copie legalizata
🔴 Documentatiile cadastrale ale imobilelor ce vor fi alipite
🔴 Cereri tip
🔴 Copii acte de identitate proprietar
🔴 Declaratie notariala de intrare in indiviziune – doar daca imobilele nu sunt detinute de acelasi proprietar