Planuri de situatie planimetrice si altimetrice

Planurile de situatie pot contine si informatii cu privire la altitudinea punctelor masurate. Pe planurile de situatie informatiile referitoare la altitudinea punctelor se pot afisa punctual pentru fiecare punct masurat sau prin curbe de nivel.

Planurile de situatie planimetrice si altimetrice se realizeaza in diferite sisteme de proiectie si cu suprafata de referinta conform specificatiilor beneficiarilor si pot fi intocmite pentru:

? obtinerea autorizatiei de construire (PAC) / demolare
? pentru proiectare
? pentru infintarea / reabilitarea cailor de comunicatii
? pentru situri arheologice
? pentru platforme industriale
? pentru obtinere PUG, PUZ, PUD

Acte necesare

Pentru intocmirea planurilor de situatie avem nevoie de urmatoarele:

? identificarea amplasamentului care se doreste a fi masurat
? documentatie cadastrala teren (daca exista)